Aile İkamet İzni

4Bir ailenin ikamet izni alabilmesi için yaptığı her başvuruda en fazla iki senelik izin alabilmektedir. Birden fazla evlilik olduğu taktirde yalnızca bir eş için başvuru yapılabilir. Diğer evliliklerden doğan çocuklar için izin başvurusu yapılabilir. Evli taraflar 18 yaşından küçük ise başvuru için uygun değildir. Çocuklar için yapılacak olan ikamet başvurusunda anne ve babanın ikisinin de muvafakatinin olması şarttır.

Aile ikamet izni almış olan çocukların ayrıca öğrenci ikamet izni almaları gerekmez. Aile ikamet izni alarak en az 3 yıl Türkiye’de kalan çocuklar, 18 yaşını tamamladıklarında eğer isterlerse kısa dönem ikamet izni alarak Türkiye’deki ikametlerine devam edebilirler. Bir yabancı Türk vatandaşı ile evliyse, en az 3 yıl aile ikamet izniyle yaşadıktan sonra boşanması durumunda kısa dönem ikamet izni başvurusu yapabilir. Bu evlilikte yabancı olan kişi eşinden şiddet görerek mağdur durumda kaldıysa 3 yıl süre şartı geçerli değildir.

Aile ikamet izni başvurusu alabilmek için bazı koşulların uygun olması aranır.

  • İkamet izni alıp en az 1 yıl Türkiye’de kalmış olmak,
  • Ailede en az bir ferdin gelir sahibi olması ve bunun da ailenin her ferdine yetecek düzeyde olması. Bu yasal olarak şu hesaba uymalıdır; kazancın, ailenin her ferdi için en az asgari ücretin 3’te 1’i düzeyinde olması beklenmektedir.
  • Sağlık ve güvenlik standartlarına uygun bir barınmanın sağlanıp sağlanmadığı gözetili
  • Ailenin tüm fertlerinin sağlık sigortasından faydalanabilir olması,
  • Aile fertlerinin 5 yıllık sicil kaydında aile düzenine aykırı bir davranış nedeniyle işlenmiş suç bulunmaması
  • İkamet edilen adresin adres kayıt sisteminde kayıtlı olması