Uzun Dönem İkamet İzni

Türkiye’de 8 yıl süreyle yasal şartları yerine getirerek ve kesintisiz bir şekilde yaşamış olan kişiler uzun dönem ikamet izni alabilirler. Mülteci ya da şartlı mülteci konumunda bulunan kişiler, insani ikamet izni olanlar ve geçici koruma altında olan yabancı kişiler için uzun dönem ikamet izni söz konusu değildir. Bu izni alabilmek için bazı koşullar aranmaktadır.

  • 3 yıllık süre içinde sosyal yardım alıp almadığı kontrol edilir.6
  • Belgelenebilir düzenli ve aile fertlerine yetecek düzeyde gelirin belgelenmesi istenir. Bu gelir; bir başka ülkeden alınan emekli aylığı ay da Türkiye’de bir işyeri sahibi olmak şeklinde olabilir. Eğer eşi de yabancı ve Türkiye’de belgeleyebileceği geliri var ise bu da uzun dönem ikamet izni almak için yeterli olabilir.
  • Sağlık sigortasının bulunması gerekir.
  • Türkiye dışına çıkma durumu söz konusu oldu ise, bu durumun eğitim, sağlık ya da zorunlu kamu hizmeti gibi zorunlu nedenlerden olup olmadığı araştırılır.

Web sitesinin hosting süresi doldu ve yakında yayından kalkacaktır. Web tasarım sorumlunuzla iletişim kurarak hosting süresini uzatabilirsiniz.