Özbekistan Hakkında Kısa Bilgi

Orta Asya’da bulunan Özbekistan Cumhuriyeti 20 Haziran 1990 yılında egemenliğini, 1 Eylül 1991 yılında Sovyetler Birliği’nin dağılmasının ardından bağımsızlığını ilan etmiş bir ülkedir. Dünya üzerinde bulunan yedi bağımsız Türk devletten biridir. Kuzey ve batı yönünde Kazakistan ile komşu, doğu yönünde Tacikistan ve Kırgızistan ile komşu, güney yönünde Türkmenistan ve Afganistan ile komşu olan bir ülkedir. Dört tarafı kara ila kaplıdır, deniz sınırı yoktur.

Sirderya ve Amuderya nehirleri ve Aral Gölü Özbekistan sınırları içindedir. Özbekistan’da karasal iklim hakimdir, yazlar kurak ve sıcak, kışlar soğuk geçer.

Özbekistan, pamuk, uranyum, altın ve doğal gaz üretimi ile ekonomik olarak kalkınmaktadır.

Özbekistan’ın nüfusu Ocak 2017 verilerine göre 32.121.000 olarak saptanmıştır. Ülke nüfusunun yarısı şehirde, diğer yarısı da kırsal alanlarda yaşamaktadır. IMF’nin 2016 yılı verilerine göre; kişi başına düşen milli gelir 3039 USD’dir.