İnsani İkamet İzni

TÜrkiye bazı durumlarda İnsani İkamet İzni konusunda özel kararlar alabilmektedir. Durumunuzun değerlendirilerek en uygun yasal başvuru şeklini sağlayabilmek için Zershan TUrizm'in danışmanlık hizmetlerinden yararlanabilirsiniz.

Valilik tarafından en fazla 1 yıllık süreyle alınabilecek İnsani İkamet İzni hangi koşullarda alınabilir?

  • Türkiye'den çıkış yapması yönünde karar alınan fakat ülkeden ayrılmaları mümkün olmayan kişiler
  • Sınır dışı edilmesi konusunda herhangi bir kararın alınmadığı durumlarda,
  • Alınan kararın yargı yoluna götürülmesi halinde,
  • Başvuru sahibinin iltica ettiği ülkeye ya da güvenli bir başka ülkeye gönderilmesi için işlemlerin devam ettiği durumlarda,
  • Çocuklar için yarar sağlayacak bir durum söz konusu olduğunda,
  • Aciliyet arzeden durumlarda ya da Türkiye'nin yararının sağlanması ile kamusal güvenin temini açısından Türkiye'ye giriş ya da Türkiye de ikamet konusunda herhangi bir sıkıntısı bulunmayan yabancıların, o aşamada ikamet almasına engel bir durum var ise ve diğer ikamet türlerinden birini alabilme durumu olmadığında,
  • Olağanüstü olarak adlandırılabilecek durumlarda alınabilir.

Bu ikamet izni türünde Türkiye'de kalınan süre, ikamet izin sürelerinin hesaplanarak karara varıldığı durumlarda kalınan gün sayısı olarak hesaplanmamaktadır. Adres kayıt sistemine kayıt zorunluluğu vardır, 20 gün içinde yapılmalıdır. İnsani ikamet izni almış olan kişiler, uzun dönem ikamet izni alamazlar ancak diğer ikamet izinlerinden birini almak için başvuruda bulunabilirler.

İnsani İkamet İzni bir zorunluluk nedeniyle verilmiş ise, bu durumun ortadan kalkması surumunda iptal edilir.

Web sitesinin hosting süresi doldu ve yakında yayından kalkacaktır. Web tasarım sorumlunuzla iletişim kurarak hosting süresini uzatabilirsiniz.